Molitva u skrovitosti

Život i učenje Isusa iz Nazareta Mesije
Razgovor s Bogom; Matejevo evanđelje 6:8-13

“Ti, naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratiti će ti” . “Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujete na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.”

“‘Vi, dakle ovako molite”:

“Oče naš, koji jesi na nebesima!

Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Budi volja tvoja

kako na nebu tako i na zemlji!

Kruh naš svagdanji daj nam danas

I otpusti nam duge naše

kako i mi otpustismo dužnicima svojim!

I ne uvedi nas u napast,

Nego izbavi nas od Zloga!”

Molitva je unutarnji osobni čin. Da bi se molilo, treba ući u svoju sobu, vanjsku i unutarnju, u tišinu koju ta soba stvara oko onoga tko se u nju zatvara, i u toj tišini treba moliti. Kad molite, … govorite:
“Oče, neka se sveti ime tvoje!

Neka dođe kraljevstvo tvoje!”

To je tajna molitve.

“Ištite i dobit ćete što ste iskali…

Jer svatko koji ište, prima.

Tko god traži, nalazi” (Matej 7:7,8)

Mistici

Samotnjačka drama usred vjere za koju su po svojoj savjesti radili da se ona i izvrši, proizlazi od mnogih koji su živjeli po propisima, drugima se to isto činilo kao da oni vjeru ugrožavaju. Mnogi su mistici za života bili izvrgnuti ruglu i ponižavani. Poslije su njihove smrti rado nabožnim vjernicima ponuđene kao primjer. Mistička sloboda ujedno je zatočeništvo, pa se stavlja s onu stranu svake etičke odluke. Ta ista mistika daje religijama svoj najuzvišeniji oblik. Neovisna pojava u Kolektivnoj svijesti prikazuje potajno putovanje ostvareno u čovjekovoj duši, u potrazi za Vječnim životom.

U taj svijet ne uranja se bez spore i teške pripreme, bez toga, nepripremljen za mir u samoći prijeti unutarnji prostor okrutnog meteža. Samostani jesu usmjereni na unutarnji život, što ne znači da će cilj ostvariti čitav kolektiv. Mistika pripada individuama a ne skupinama. Otputovati duhom iziskuje pažnju, živjeti po uvjetima vjere, u bistrini duha i budnosti. Ulazak u unutarnji život potiče sklonost da se jednom dade prednosti, a da se drugo isključi. Kamo kod pobjegneš od samog sebe, svuda nalaziš na nemir i smetnje. A duh čovjekov srodan je božanskom. Duša, u svom pročišćenom usponu pomiče su u unutrašnjost i uvlači u njezino neiscrpno dno. Mistik se rješava svega što ga okružuje, pa u tom smislu i svake vanjske djelatnosti. Tajna Božja i tajna čovjeka stapaju se. “Ovdje više nema puta”.

Predgovor

Pripadati svijetu kojeg vidimo, znači prepoznati u njemu stvari po njihovoj vanjštini. Znači, pojmiti ih po njihovim razlikama u svijetu mnogostrukosti. U tom vanjskom svijetu, vidljiv našim očima, možemo gdjekad uočiti neobjašnjivu pojavu, produkt neke druge, nazovimo je unutrašnje stvarnosti. Ova stvarnost dolazi iz unutarnjeg prostora. To je prostor Duha.

U ovom fenomenološkom proučavanju, posegnimo za usporedbom, trodimenzionalnom slikom kuće u njenom jedinstvu i složenosti, uspoređujući je s čovjekom. Vanjski i unutarnji prostor ulazi jedan u drugi. Vanjski prostor je čovjekovo lice, a mozak unutarnji. Zone u mozgu osciliraju samostalno, ali i ujedinjene u razmjeni energetske složenosti. Oscilacije proizvode misao. Mozak posjeduje osjetilne zone koje odgovaraju čovjekovim čulima. Ujedinjena čula tvore unutarnji zaključak, koja se prenosi na djela, čini, čovjeka u vanjskom svijetu. Unutarnji prostor, ljudski mozak kontinuirano oscilira nekom od svijesti unutar Sunčevog sustava, ali i dalje na većim razdaljinama u jedinstvenom polju energija. Predmet proučavanja parapsihologije je fenomen koji dolazi nam od unutrašnjeg svijeta. To je svijet “riječi i glasova”, koji mogu čovjeka ili zajednicu dovesti do kontroliranog, ili ne, prepuštanju čudnih djela. Unutarnji prostor, ljudski mozak diše u ritmu automatskog živčanog sustava. Ritam zona modulira bazni ritam mozga, vanjski i unutarnji podražaji mogu ih pojačati ili umiriti. Promijenjena stanja ne odnose se na stanja dobivena toksikološkim utjecajem. Iz ciljanih, refleksnih ili eho oscilacija dolazi do različitih manifestacija ponašanja.

Ljudsko biće funkcionira na ovakav način. Lice i naličje, vanjski i unutarnji svijet, sukobljavaju se. Čovjek za svaku misao, izgovorenu riječ ili djelo što učini, snosi odgovornost pred vanjskim i unutarnjem svijetu. Vanjski i unutarnji život ulaze jedan u drugi, njihovo usklađivanje iziskuje dug proces kako bi se mogle najsigurnije odrediti točke u kojima se oni sastaju i u kojima se jedan drugome suprotstavljaju. Govoreći konkretno: prijeti opasnost da dva svijeta čovjeka budu odvojena jarugom ljudske slabosti, zbog ljudske sklonosti prepuštanju igrama. Mnoge neobjašnjive pojave, možda su apel unutrašnjeg svijeta. Može li čovjek poboljšati komunikaciju sa unutarnjim prostorom. Riječi tvore misao a one djela, Božja i ljudska ili demonski nečastiva. U vanjskom prostoru čovjek se kocka sa preživljavanjem ljudske rase, u unutarnjem prostoru Duše ljudskog duha apeliraju na zajednički gubitak Vječnosti. Tko god je vidio, zna što govorim.
Borislav Kalpić – Kalpa

O Nama

HRVATSKI CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE PARAPSIHOLOŠKIH FENOMENA I PARANORMALNIH POJAVA

Hrvatski centar za istraživanje parapsiholoških fenomena i paranormalnih pojava osnovan je 2004. godine u Zagrebu. Cilj osnivanja Udruge su istraživanja parapsiholoških i paranormalnih pojava. Udruga zasniva svoj rad s pojedincima, obiteljima, skupinama, aktivnim uključivanjem podržavajući pozitivne inicijative i poticaj suradnje. Parapsihologija je studij fenomena, potiče duhovnu kreativnost poštujući i uvažavajući različitost proaktivnog pristupa životu. Edukacijom članova, naprednijim iskustvom, nudi se značajna šansa i doprinos istraživanja koji se baziraju na informacijama neobjašnjivih događaja ili osoba sa ekstra senzornom percepcijom.Udruga okuplja građane entuzijaste koji amaterski proučavaju parapsihološke i paranormalne pojave. Udruga okuplja znanstvenike (filozofi, antropolozi, lingvisti, povjesničari, arheolozi, etnolozi, psihijatri i neuropsihijatri, inženjeri i psiholozi, liječnici i teolozi) profesionalce, koji su se susreli sa fenomenom paranormalne pojave.Udruga okuplja građane koji se bave raznim duhovnim kreativnostima i razmišljanju. Organizira tečajeve, edukacije, seminare, predavanja, tribine, radionice i stručne skupove o temama u kojim članovi Udruge žele stjecati nove spoznaje i iskustva. Organizira savjetovanja vođene stručnim osobama sa profesionalnim iskustvom. Organizira za članove Udruge sudjelovanje na domaćim ili međunarodnim stručnim skupovima, kongresima i sl. koji su u vezi s djelatnostima Udruge. Potiče na suradnju s drugim domaćim ili međunarodnim organizacijama te pravnim i fizičkim osobama. Rad Udruge je javan.