Patenti Nikole Tesle izdati u SAD-u

Br. patenta Datum Br. prijave Datum Naziv

Br. patenta
Datum prijave
Br. prijave
Datum prijave
Naziv
424,036 25.5.1890. 311,416 20.5.1889. Elektromagnetski motor
428,057 13.5.1890. 312,069 25.5.1889. Piromagnetski električni generator
433,700 5.8.1890. 345,388 26.3.1890. Elektromagnetski motor izmjenične struje
433,701 5.8.1890. 345,389 26.3.1890. Motor izmjenične struje
433,702 5.8.1890. 345,390 28.3.1890. Električni transformator ili indukcijski uređaj
433,703 5.8.1890. 346,603 4.4.1890. Elektromagnetski motor
445,207 27.1.1891. 311,417 20.5.1889. Elektromagnetski motor
447,920 10.3.1891. 366,734 1.10.1890. Način podešavanja lučnih lampi
447,921 10.3.1891. 371,554 15.11.1890. Generator izmjenične električne struje
454,622 23.6.1891. 390,414 26.4.1891. Sistem električnog osvjetljenja
455,067 30.7.1891. 379,251 27.1.1891. Elektromagnetski motor
455,068 30.6.1891. 386,666 27.3.1891. Mjerač električne energije
455,069 30.6.1891. 392,669 14.5.1891. Električna sijalica
459,772 22.9.1891. 306,165 6.4.1889. Elektromagnetski motor
462,418 3.11.1891. 380,182 4.2.1891. Način i uređaj za konverziju i distribuciju električne struje
464,666 8.12.1891. 399,312 13.7.1891. Elektromagnetski motor
464,667 8.12.1891. 401,356 1.8.1891. Električni kondenzator
487,796 13.12.1892. 273,992 15.5.1888. Sistem električnog prijenosa energije
511,559 26.12.1893. 293,051 8.12.1888. Električni prijenos energije
511,560 26.12.1893. 293,052 8.12.1888. Sistem električnog prijenosa energije
511,915 2.1.1894. 292,475 3.12.1888. Električni prijenos energije
511,916 2.1.1894. 483,562 19.8.1893. Električni generator
512,340 9.1.1894. 479,804 7.7.1893. Transformatori za elektromagnete
514,167 6.2.1894. 416,773 2.1.1892. Električni provodnik
514,168 6.2.1894. 482,194 2.8.1893. Sredstva za proizvođenje električnih struja
514,169 6.2.1894. 483,563 13.8.1893. Oscilacijski stroj
514,170 6.2.1894. 493,776 2.1.1892. Električna sijalica
514,972 20.2.1894. 416,774 2.1.1892. Sistem električne željeznice
514,973 20.2.1894. 493,739 15.12.1893. Mjerač električne energije
517,900 10.4.1894. 495,079 29.12.1893. Parni stroj
524,426 14.8.1894. 288,677 20.10.1888. Elektromagnetski motor
555,190 25.2.1896. 273,993 15.5.1888. Motor izmjenične struje
567,818 15.9.1896. 595,928 17.6.1896. Električni kondenzator
568,176 22.9.1896. 588,534 22.4.1896. Uređaj za proizvođenje struja visokih frekvencija i napona
568,177 22.9.1896. 595,927 17.6.1896. Uređaj za proizvođenje ozona
568,178 22.9.1896. 596,262 20.6.1896. Način podešavanja aparata za proizvođenje struja visokih frekvencija
568,179 22.9.1896. 598,130 6.6.1896. Način i uređaj za proizvođenje struja visokih frekvencija
568,180 22.9.1896. 598,552 9.6.1896. Uređaj za proizvođenje struja visokih frekvencija
577,670 23.2.1897. 604,723 3.9.1896. Uređaj za proizvođenje struja visokih frekvencija
577,671 23.2.1897. 611,126 5.11.1896. Proizvodnja električnih kondenzatora, transformatora i sl.
583,953 8.6.1897. 609,292 19.10.1896. 19.10.1896.
593,138 2.11.1897. 628,453 20.3.1897. Električni transformator
609,245 16.8.1898. 666,518 2.12.1897. Rotacijski prekidač
609,246 16.8.1898. 671,897 28.2.1898. Rotacijski prekidač
609,247 16.8.1898. 673,558 12.3.1898. Rotacijski prekidač
609,248 16.8.1898. 673,559 12.3.1898. Rotacijski prekidač
609,249 16.8.1898. 673,560 12.3.1898. Rotacijski prekidač
609,250 16.8.1898. 683,524 17.2.1897. Električni upaljač za plinske strojeve
609,251 16.8.1898. 683,525 3.6.1897. Rotacijski prekidač
611,719 4.10.1898. 661,403 10.12.1897. Rotacijski prekidač
613,735 8.11.1898. 678,127 19.4.1898. Rotacijski prekidač
613,809 8.11.1898. 684,934 1.7.1898. Način i uređaj za upravljanje mehanizama pokretnih brodova ili vozila
613,819       Cilindrični element sa metalnim zrncima (opiljcima)