Svi zainteresirani mogu nam se pridružiti svojim članstvom u udruzi.

PRISTUPNICA

Ime i prezime:

_______________________________________

Ulica i broj:

_______________________________________

Poštanski broj

_______________________________________

Grad

_______________________________________

Datum rođenja:

_______________________________________

Zanimanje

_______________________________________

Broj telefona:

_______________________________________

Mobitel:

_______________________________________

E-mail:

_______________________________________

   

Gore navedene podatke može se i poslati na e-mail:

boris.kalpic@gmail.com