ISTRAŽIVANJE MENTALE I PARAPSIHOLOGIJA

Istraživanje paranormalnih fenomena vrši se na nepristran način. Kvantna fizika unijela je jasnija tumačenja u istraživanje svijesti. Neobjašnjive pojave pridaju se spoju fizike i medicine, traži se nepoznat utjecaj na ljudski mozak. Fizičkim istraživanjem ovaj predmet dobio je naziv parapsihologija, termin za neobjašnjive psihofizičke pojave, čija istraživanja službeno započinju u Engleskoj. U modernoj praksi, znanost nastoji strogo kontrolirati ova istraživanja. Istraživanja se baziraju na informacijama o ekstra senzornim percepcijama osobe - medij, sa znanstvenim objašnjenjem fizičkih događaja. U to uključeno je liječenje, psihokineza, poltergeist i druge slične paranormalne pojave.

Iz ovog proizlazi skraćenica "psi" koja uključuje skraćenje svega od ovog, ili odanost niti jednoj određenoj teoriji. Istraživanje ekstra senzorne percepcije uvijek je unutar eksperimentalne psihologije, u zadanom okviru. Pod povećalom moderne znanosti početkom dvadesetog stoljeća našao se fenomen svijesti, koji je oduvijek bio duhovna kreativnost. Kako su se neobjašnjive pojave našle u krilu studija znanosti .

Prema svim suvremenim mjerilima svijet se do Prvog svjetskog rata doimao kao da ide sigurno prema višim razinama uljuđenosti i civilizacije. U 19. stoljeću ukinuta je sramotna i odvratna trgovina robljem, došlo je do mnogih globalnih izuma, željeznice, telefona, električne energije, kinematografa, automobila, medicinska znanost bila je u napredovanju. Sjedinjavanju se različiti tokovi ezoterične mudrosti i znanja koji prvobitno bili su podijeljeni i koji su zbog političke i religiozne netolerancije tijekom mračnih vjekova prešli u tajnost.

Spiritualizam, 1873. godine u New Yorku je u najvećem procvatu. Godine 1875. u istom gradu osnovano je Teozofsko društvo, a 1882. godine u Indiji Centar internacionalnog Teozofskog Društva. Blavatska svjedoči o različitim duhovnim oblicima, a svoj životni rad opisuje kao nezahvalan zadatak da uvjeri ljude o činjenici drugih razina postojanja. U Engleskoj, domovini spiritizma i magije, 1882. godine jedna odvojena grupa studenata psihologije, Society for Psychical Research (Društvo za psihička istraživanja) na Camb sveučilištu u Londonu, prizivanje duhova, psihokinezu i poltergeist pripisuju paranormalnim pojavama, koje treba znanstveno istražiti. Kroz sveučilišnu publikaciju opisali su i organizirali edukativnu aktivnost, forume i debate iz čega je proizišla znanstvena disciplina, koju i danas proučava samo uski krug znanstvenika.

Godine 1895. poglavito u Engleskoj započinje diskusija o ideji za "Akademijom Masonica" iz čega će se početkom dvadesetog stoljeća, u ljetu 1902. službeno osnovati Red različitih tokova ezoterične mudrosti i znanja, skraćeno O.T.O, ili "Ordo Templi Orientis".

Ovom Redu uskoro će se nametnuti "Knjiga Zakona" čiji autor propovijeda "Čini što te volja i to će ti biti sav tvoj Zakon", odnosno; "Ljubav je zakon, ljubav pod voljom" (odnosno; seksualna sloboda bez odgovornosti. Op.). Knjiga je publicirana 1904. autora Aleistera Crowleya. Neke članove društva, istraživače duhovnih razina, kao i autora ovog djela, dovesti će na loš glas.

Znanstvenik, parapsiholog, često i sam posjeduje sposobnosti ekstra senzora. Istraživanja u ovoj domeni ne pripadaju niti jednoj ortodoksnoj znanosti. Nastoje se strogo kontrolirati eksperimenti sa osobama koje posjeduju paranormalne sposobnosti i to najčešće u laboratoriju uz tehničku opremu. U istraživanju paranormalnih pojava uključene su mnoge znanstvene discipline i znanstvenici. Parapsihologija ipak spada u eksperimentalnu psihologiju pa zahtjeva vještinu profesionalaca. Većim iskustvom i tehničkom opremom poboljšan je doprinos psiho istraživanjima.

Razne načine psihoterapije upotrebljavaju 423 svjetska centra, instituta, laboratorija. Rubna područja u psihologiji dopunjavaju se terapeutskim iskustvom parapsihologije.

The Braintainment Centar

NLP NeuroLinguistic Programming

International NLP and Southern Institute of NLP

The Monroe Institute

Maharishi Vedic University

Institute for Research in Metapsychology

Scientific American

Library of Congress (USA)

Lister Hill National Center for Biomedical Comunication

Laboratory of Cellular and Molecular Cerebral Ischemia - Maiese

Muscular Dystrophy Association - Australia

Biomedical Magnetic Resonance Laboratory W.W.W Server

American Society for Reproductive Medicine

Medical Research Council of Canada

Californian Association of Psychiatric Technicians

The Institute for the Learning Sciences

British Psychological Society

Psychotherapy Section, St. George's Hospital Medical School - England

Canadian Psychological Association

American Psychological Society

American Institute of Stress

Hanover College Psychology Dept. (USA)

Psychologisches Institut. Germany

Terapeutic Play for Children and their Parents

Femily life Education Resource Center

Institute for the Prevention of Alcohol & Other Drug Problem