HRVATSKI CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE PARAPSIHOLOŠKIH FENOMENA I PARANORMALNIH POJAVA

 

 

Hrvatski centar za istraživanje parapsiholoških fenomena i paranormalnih pojava osnovan je 2004. godine u Zagrebu. Cilj osnivanja Udruge su istraživanja parapsiholoških i paranormalnih pojava. Udruga zasniva svoj rad s pojedincima, obiteljima, skupinama, aktivnim uključivanjem podržavajući pozitivne inicijative i poticaj suradnje. Parapsihologija je studij fenomena, potiče duhovnu kreativnost poštujući i uvažavajući različitost proaktivnog pristupa životu. Edukacijom članova, naprednijim iskustvom, nudi se značajna šansa i doprinos istraživanja koji se baziraju na informacijama neobjašnjivih događaja ili osoba sa ekstra senzornom percepcijom.Udruga okuplja građane entuzijaste koji amaterski proučavaju parapsihološke i paranormalne pojave. Udruga okuplja znanstvenike (filozofi, antropolozi, lingvisti, povjesničari, arheolozi, etnolozi, psihijatri i neuropsihijatri, inženjeri i psiholozi, liječnici i teolozi) profesionalce, koji su se susreli sa fenomenom paranormalne pojave.Udruga okuplja građane koji se bave raznim duhovnim kreativnostima i razmišljanju. Organizira tečajeve, edukacije, seminare, predavanja, tribine, radionice i stručne skupove o temama u kojim članovi Udruge žele stjecati nove spoznaje i iskustva. Organizira savjetovanja vođene stručnim osobama sa profesionalnim iskustvom. Organizira za članove Udruge sudjelovanje na domaćim ili međunarodnim stručnim skupovima, kongresima i sl. koji su u vezi s djelatnostima Udruge. Potiče na suradnju s drugim domaćim ili međunarodnim organizacijama te pravnim i fizičkim osobama. Rad Udruge je javan.