PRVA KNJIGA DNEVNIKA

U tekstu Starog Zavjeta, satan je u početku samo tužilac, protivnik, izdajnik, obični duh čovjeka, koji drugom čovjeku postavlja zamku. Satan jedan od "sinova božjih" pojavljuje se prvi put tek u tekstu Knjiga o Jobu, koja ima posebno mjesto među knjigama Starog zavjeta.

Prva i Druga knjiga o Samuelu, dvije knjige u hebrejskoj Bibliji izvorno su bile jedna. One sadrže povijest Izraela od svršetka razdoblja Sudaca do posljednjih godina vladavine Davida, drugog i najvećeg kralja u Izraelu, od oko 1075. - 975. prije nove ere unutar razdoblja od 100 godina. Ovi spisi u hebrejskoj su Bibliji povijesni zapisi, u dva posebna dijela; Rani proroci uključuju Jošuu, Suce, 1. i 2. Samuelovu i 1. i 2. o Kraljevima. Drugi dio su spisi 1. i 2. Ljetopisi, Ezru i Nehemiju. Ljetopisac je obožavatelj Davida kao glavnog začetnika Hrama, premda je Salomon bio stvarni graditelj, sve su zamisli bile Davidove.

Nakon Šaulova uspona i pada, David je pomazan za kralja, Jeruzalem osvojen, nakon tri mjeseca David donosi Kovčeg u Jeruzalem i postavlja ga u šator koji je za tu svrhu podigao. Davidov zahtjev za gradnju Hrama, Bog odbija zahtjev, ali izražava svoju ljubav i daje pohvalu Davidu time što mu obećava kraljevstvo koje nikad neće izumrijeti, i što dopušta Salomonu da sagradi Hram.

Šaul i Jonatan poginuli su na gori Gilboi ( u pozadini )

 

Hebron je bio Davidov glavni grad dok nije osvojio Jeruzalem

 

Prebrojavanje naroda

Ljetopis 21,1

"Tada Satan ustade na Izraela i potače Davida da izbroji Izraelce". Bilo je to mrsko i u Božjim očima, pa Bog udari Izraela 21,7 David reče Bogu; Veoma sam sagriješio, što sam to učinio.. Oprosti krivicu svome sluzi, jer sam ludo radio! Jahve reče Davidovu vidiocu Gadu : Idi i kaži Davidu. Ovako veli Jahve...

U knjizi Ljetopisi I, vođa sila zla; Satan, već se samostalno pojavljuje i navodi kralja Davida u težak grijeh. Satan ima vlast samo u granicama koje mu je Bog postavio. Činjenica je da on postoji u Božjem svijetu i da David razgovara sa njim. Ali, David nije smio učiniti ono što je satan od njega zatražio, popis stanovništva.

U tekstu Starog Zavjeta, satan je u početku samo tužilac, protivnik, izdajnik, obični duh čovjeka, koji drugom čovjeku postavlja zamku. Satan jedan od "sinova božjih" pojavljuje se prvi put tek u tekstu Knjiga o Jobu, koja ima posebno mjesto među knjigama Starog zavjeta. Ona spada po svom obliku i temi u jedinstvenu knjigu mudrosti. Ne zna se tko ju je napisao, niti kada je nastala. Događaj je smještenu u doba patrijarha, tema je tako stara, govori i vječnom pitanju svakog čovjeka, ako je Bog pravedan i dobar, zašto dopušta da nedužni ljudi pate.

Kao čovjek Job je uistinu dobar, bolji čovjek nego se može poželjeti. Ipak ga pogađa nesreća, po gubitku imovine i obitelji slijede strašne, dugotrajne fizičke patnje, koje su poljuljale njegovu vjeru. Job je bogat i utjecajan, razlog da na nebeskom dvoru Satan optuži Joba da služi Bogu, samo zato da bi od njega nešto dobio. Job u jednom danu izgubi sve, imanje, sluge, obitelj, ali njegovo pouzdanje u Boga ostaje nepoljuljano. Job zapomaže; kad bi samo mogao naći Boga i iznijeti mu svoj slučaj. Zar da Božja kazna pogađa i dobre i zle. Oštre su riječi dovele Joba u opasnost da sagriješi poput prvog čovjeka; Bog nije u pravu kad me ovako kažnjava i nema koristi ugađati mu. Job traži razloge zle sudbine, ne opravdava se ali počinje žaliti zbog žučljivih riječi, jer kada promatra Boga i kad ga štuje, vidi sebe i svoje nevolje u pravom svijetu. Bog se javlja i ukori Joba zbog njegovog stava, vraća mu bogatstvo, započinje živjeti drugim životom i uživati u zadobivenim dobrima. Jedan od "sinova božjih", Satan, sa božjim dopuštenjem, zadaje teške udarce Jobu kako bi ga natjerao da se okrene protiv boga. Ni drugi narodi nisu bili pošteđeni vjerovanja u postojanje zloduha. U apokrifima se rijetko pojavljuje, ali ako se i pojavi, onda je pod drugim imenima. U spisima Kumranskog zajedništva, vođu sile zla opisuju imenom Belijaal.

Pojam Pakla, mjesto vječnih muka, razvio se kod Židova rimskim osvajanjem, rušenjem Jeruzalema, padom Masade i gubitkom domovine.

Jeruzalem

BIBLIJSKI PRIRUČNIK mala enciklopedija

BIBLIJSKI PRIRUČNIK mala enciklopedija